Welkom bij VMBO PIE

Platform VMBO Produceren, Installeren en Energie bevordert de kwaliteit van het elektrotechnisch, installatietechnisch en metaaltechnisch onderwijs zoals dat vorm krijgt binnen het VMBO in het profiel PIE met de bijbehorende keuzedelen.

Doelen van het Platform VMBO PIE

Het doel van het platform is het ondersteunen en initiëren van ontwikkelings- en ondersteuningsactiviteiten.

Platform VMBO PIE. - Home    

Partnerschap in Onderwijs

Het Platform VMBO PIE is een belangrijke intermediair in het onderwijs. De organisatie ‘makelt’ en ‘schakelt’ tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, tussen docenten en kennisnetwerken en tussen onderwijsinstellingen en vele andere betrokkenen. Bij alle platformactiviteiten staat één doel centraal: samen met de docent zorgen voor aantrekkelijk beroepsonderwijs binnen het PIE-programma en keuzedelen.
> Lees meer over het Platform VMBO PIE